"الله جميل يحبّ الجمال"

Allah Itu Indah, Mencintai Keindahan

Sabtu, 30 Mei 2009

IAD - BUMI

MAKALAH
IAD - BUMI


Disusun Oleh :
Syamsul Hadi
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PAMEKASAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Bumi
B. Asal Usul Bumi
C. Ahli Pendapat tentang Bumi
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Ketika kita akan membicarakan tentang bumi tidak eksotik dan implisit, sudah menjadi hal yang ekspilit bagi kita semua, yang mana dalam makalah ini membahas tentang bumi sebagai tempat tinggal kita.
Disamping itu juga yang tak kalah pentingnya, yang membuat bumi adalah Allah SWT. Dalam bumi ini sendiri bagi kita sebagai fungsional, dalam pembahasannya nanti difokuskan pada bumi.

B. Perumusan Masalah
Dalam perumusan ini, saya sengaja dibentuk dengan bermacam-macam kalimat tanya agar mudah dimengerti.
 Seperti apa bentuk bumi?
 Apa peranan bumi bagi kita?
 Tujuan bumi dan fungsionalnya?
Mungkin hanya itu, semoga dapat mewakili pada keseluruhannya yang mau dibahas nantinya, dan juga dalam pembahasan makalah ini tidak ngelantur jauh.

C. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dan manfaat bumi bagi kehidupan manusia yaitu menjadi sumber kehidupan, baik rohani maupun jasmani dan juga menjadi landasan atau pijakan kita dalam lalu lintas kehidupan.
Diantara tujuan diadakannya bumi sebagai sarana/ tempat ketentraman makhluk hidup.
Yang menjadi objek pertamanya adalah manusia, kenapa manusia? Karena manusia mempunyai akal dan budi pekerti, dan juga manusia pada dasarnya diciptakan menjadi pengelola di muka bumi ini, maka dari fenomena tersebut semakin jelas bahwa objek utamanya adalah manusia, disamping itu masih banyak contoh kongkritnya mengenai persoalan ini.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bumi
Bumi merupakan planet kehidupan dimana pelbagai sistem kompleks bekerja dengan penuh kesempurnaan tanpa henti. Apabila dibandingkan dengan planet-planet lain, terbukti dalam segenap aspek bahwa bumi direka cipta untuk kehidupan manusia. Terbina atas kekayaan kesimbangan-keseimbangan, kehidupan terserlah dalam setiap bintik dari atmosfera hingga kedalam bumi.
Salah satu daripada keseimbangan-keseimbangan penting dalam planet telah tersingkap dalam atmosfera yang mengelilingi kita. Atmosfera bumi mengandungi kandungan gas yang paling sesuai dengan hisbah yang amat serasi yang diperlukan bagi kehidupan bukan saja manusia tetapi keseluruhan kehidupan atasnya.
Dengan hanya meneroka sebilangan daripada jutaan kekayaan keseimbangan ini, cukup untuk menunjukkan bahwa dunia direka cipta khas untuk kita.
Bagi kita yang hidup di atas bumi, mungkin anda beranggapan kita sudah sangat memahami hal ihwal kehidupan di planet ini, tetapi belum tentu, ada sejumlah fakta yang mungkin belum anda ketahui. Mungkin sekilas tidak terlintas dalam benak anda, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui yang dikutip dari Beijing Technology. Coba anda jawab sejenak, lihat seberapa luas pemahaman anda tentang masalah ini.
Apakah dalam satu hari itu akan selalu 24 jam?
Pada 1000 tahun silam, satu hari di bumi hanya 18 jam sehari, dan dalam satu hari sekarang adalah 24 jam, menurut hitungan ilmuan, bahwa kelak dimasa yang akan datang, dalam satu hari di bumi akan menjadi 960 jam!
Berapa luas permukaan bumi?
Luas permukaan bumi adalah 510,1 juta km persegi.

B. Asal Usul Bumi
Kurang lebih 1/3 areal bumi merupakan padang pasir, jika manusia tidak membatasi terhadap perilaku individu, maka padang pasir akan semakin meluas. Gurun sahara di Afirka Utara adalah padang pasir yang terluas di dunia adalah 23 kali ubik air tawar tersimpan di bumi, hampir setengahnya dalam setengah mil dekat permukaan bumi. Permukaan Mars juga banyak terdapat air, namun hingga saat ini air yang terdeteksi berupa zat padat, tidak ada yang tahu secara pasti berapa banyak sesungguhnya kandungan air yang terdapat disana.
Menurut kabar, bahwa inti dalam bumi itu sebagiannya adalah benda padat, namun karena suhu yang terlalu tinggi sehingga dikelilingi pusat bumi. Namun, salah satu lempeng yang paling aktif adalah lempeng samudra pasifik, dari Jepang hingga Alaska sampai ke Amerika Selatan.
Bumi merupakan planet yang memiliki atmosfer, air, dan suhu yang memungkinkan terjadinya kehidupan-kehidupan. Dilihat dari susunannya bumi kita terdiri dari atas bagian yang disebut kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi.
Kerak bumi merupakan lapisan bumi yang paling luar. Tebalnya mencapai 30 kilometer. Permukaan kerak bumi terdiri atas daratan dan lautan. Lautan lebih luas daripada daratan. Pada permukaan bumi inilah makhluk hidup tinggal.
Kerak bumi seolah-olah mengapung pada lapisan dibawahnya yaitu mantel bumi. Mantel bumi terdiri atas batuan setengah cair, kental seperti aspal.
Bumi mempunyai lapisan udara dan medan magnet, sinaran ultra berbahaya, dan radiasi dari angkasa lepas. Lapisan udara ini menutupi bumi sehingga ketinggian 700 kilometer dan yang selebihnya dianggap angkasa lepas. Lapisan udara ini dibagi kepada troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, dan eksosfera.
Lapisan ozon setinggi 50 kilometer terwujud dilapisan stratosfera dan mesosfera dan melindungi bumi daripada sinaran ultra-lembayung. Perbedaan suhu permukaan bumi adalah diantara -700C sehingga 550C bergantung kepada iklim tempatan. Sehari di bumi bersamaan 24 jam dan setahun di bumi bersamaan 365,25 hari. Bumi mempunyai jizim seberat 59,760 juta dengan luas permukaan 510 juta km persegi. Ketumpatan bumi pada 5,500 kilogram setiap meter persegi digunakan sebagai unit perbandingan ketumpatan berbanding planet yang lain.
Tidak ada komentar:

Posting Komentar

mohon ... klo udah baca posting kami, jangan lupaaaaaaaaaaaa kasi komentar yaaa .... n saran konstruktif ....................


thanks yaa atas komentar kaliaaannnnnnnnnnnnnnn !!!!!